Výkonnostní stupně a pravidla pro jejich získávání

17.2. Pravidla pro získávání výkonnostních stupňů zimního plavání.

Výkonnostní stupně lze získat dokončením soutěže ve vodě do 4°C za zdolání dané trati na stojaté vodě.

 Trať (v m)

 výkonnostní stupeň

100 

III. (třetí)

250 

II. (druhý)

500

I. (první)

750 a 1000

M. (mistrovský)

V proudící vodě do 4°C lze získat výkonnostní stupně:

 Trať (v m)

 výkonnostní stupeň

250

III. (třetí)

 500

II. (druhý)

750

I. (první)

1000

M. (mistrovský)

V rychle tekoucí vodě do 4°C lze získat výkonnostní stupně:

 Trať (v m)

 výkonnostní stupeň

500

III. (třetí)

750

II. (druhý)

1000

I. (první)

17.3. Rozsah závodění je omezen dle výkonnostních stupňů zimního plavání získaných v minulé nebo probíhající sezóně.

17.3.1. Pro kategorie dospělých (18 let a starších) je rozsah závodění omezen při teplotě vody do 8°C včetně a platí omezení:

výkonnostní stupeń získaný
v minulé sezóně

žádný

III.

II.

I. až M.

maximální trať (v m)

250

500

750

1000

 

výkonnostní stupeń získaný
v probíhající sezóně

III.

II.

I.

M.

maximální trať (v m)

500

500

750

1000

17.3.2. Pro kategorie dorostu platí omezení:

a) Při teplotě vody nad 8°C mohou soutěžit na tratích do 500 m bez omezení.

b) Při teplotě vody 4,1-8°C je rozsah závodění omezen dle dosaženého výkonnostního stupně:

výkonnostní stupeń získaný
v probíhající nebo minulé sezóně

žádný

III.

II.

I.

maximální trať (v m)

250

500

500

500

c) Při teplotě vody do 4°C včetně je rozsah závodění omezen dle dosaženého výkonnostního stupně:

výkonnostní stupeń získaný
v probíhající nebo minulé sezóně

žádný

III.

II.

I.

maximální trať (v m)

100

250

500

500

17.4. Při neobhájení výkonnostního stupně v minulé sezóně degraduje dříve získaný stupeň pro účely povolení nejdelší tratě za každou vynechanou sezónu o jeden stupeň.

Seznam vyplavaných výkonnostních stupňů

SezonaSeznam
2018/2019SeznTr18.doc
2017/2018SeznTr17.doc
2016/2017SeznTr16.doc
2015/2016SeznTr15.doc
2014/2015SeznTr14.doc
2013/2014SeznTr13.doc
2012/2013SeznTr12.doc
2011/2012SeznTr11.doc
2010/2011SeznTr10.doc
2009/2010SeznTr09.doc
2008/2009SeznTr08.doc
2007/2008SeznTr07.doc
2006/2007SeznTr06.doc
);