Detail článku

Nová databáze bodování Českého poháruOd letošní sezóny Českého poháru v zimním plavání (ČP ZP) 2014 / 2015 nabízí náš server nový, zásadně jiný způsob zobrazování celkového bodování. Přístup k datům je zásadně jiný, než na jaký jsme byli zvyklí v dřívějších letech. Díky spolupráci databázového odborníka Pavla Bartoňka a dlouholetého zpracovatele výsledků v předchozím systému Michala Moravce vznikla nová databáze “Bodování zimního plavání”, která nabízí návštěvníkům úplně novou kvalitativní úroveň prohlížení zveřejňovaných výsledků.

Kdo má zájem se podívat na pořadí Českého poháru v libovolné kategorii, má celkové pořadí kdykoliv a velmi rychle k dispozici.

Prostřednictvím naší nové bodovací databáze se můžeme podívat pohodně a uceleně nejen na probíhající sezónu, ale stejně tak do archivu na sezóny předchozí. Vše je na jediném místě, navíc přehledně a trvale. Stačí si vybrat v hlavním menu na webu zimního plavání záložku "Bodování", čímž se zobrazí úvodní stránka bodovacího serveru. Pak už stačí na libovolné v horní části rozbalit nabídku ”Sezóna“ a vybrat si požadovaný ročník. Zatím jsou přístupná data od sezóny 2011/2012, bodovací server však bude postupně doplňován o starší ročníky zpětně až do sezóny 1999/2000, což ocení statistici a potěší samotné otužilce i další návštěvníky otužileckých stránek.

Úvodní obrazovka obsahuje v horní části několik záložek. Jsou to "Celkový přehled", "Jednotlivci", "Oddíly" a "Soutěže".

Na úvodní stránce “Bodování zimního plavání” se zobrazí "Celkový přehled" prvních pěti oddílů v klubové soutěži a prvních deseti plavců v každé kategorii právě probíhající sezóny. Hned zde si všimneme pravého okraje tabulky, kde jsou ikony pro uložení tohoto přehledu ve formátu PDF nebo pro tisk na tiskárnu. Tyto ikony jsou dostupné na každé zobrazené stránce a umožňují tisk nebo uložení libovolné právě zobrazené tabulky.

Z této úvodní obrazovky se můžeme jedním kliknutím na nadpis každé věkové kategorie dostat do kompletního bodování zvolené kategorie. U každého plavce jsou uvedeny jeho základní údaje a celkový výsledek probíhající sezóny.

Záložka "Jednotlivci" obsahuje seznam všech soutěžících v sezóně, seřazený podle zisku bodů do soutěže jednotlivců "10nej". Kromě bodových zisků zde vidíme dosažený "Výkonnostní otužilecký stupeň VS"  v aktuálně zvolené a předchozí sezóně a počet odplavaných soutěží. Levá část přehledu obsahuje pohodlnou a přehlednou možnost, jak si ze seznamu vyfiltrovat požadované oddíly, pohlaví a věkové kategorie v libovolném počtu a kombinaci. Například volbou sezóny 2013/14 v kategorii ženy 18-39 let uvidíme v databázi kompletní pořadí v této věkové kategorii s vítězkou Anetou Lokajovou, přemožitelkou kanálu La Manche, druhou Magdou Okurkovou, mistryní světa v zimním plavání z Rovaniemi, třetí Terezou Reichovou a čtvrtou Danou Zbořilovou, rovněž přemožitelkou kanálu La Manche. Stejně tak si můžete srovnat pořadí plavců třeba z několika různých oddílů.

U každého jednotlivého soutěžícího kliknutím na příjmení si zobrazíme jeho osobní kartu, která obsahuje individuální výsledky dané sezóny. "Tabulka absolvovaných soutěží" obsahuje místo a datum soutěže, teplotu vody, uplavanou trať, případně výsledný čas a umístění. Jednotlivé bodové zisky jsou barevně odlišeny. Zeleně a žlutě jsou označeny body, které se započítávají do soutěže jednotlivců, žlutě je označena v pořadí desátá nejlepší soutěž. Červeně jsou označeny body soutěží, které se započítávají pouze do oddílového hodnocení. Seznam výsledků plavce je doplněn souhrnem informací o počtu bodů z 10 nejlepších soutěží a celkového počtu vyplavaných bodů pro oddíl. Takto si každý plavec či jiný zájemce může ověřit výsledky a kvalitu svoji nebo jiných plavců v libovolných letech. U tabulky soutěží je třeba připomenout, že ji lze i třídit. Třídění funguje tak, že klikneme na jeden nebo i více názvů sloupečků označených trojúhelníčkem, přičemž tmavý trojúhelníček naznačuje směr třídění a nevýrazná barva znamená, že podle tohoto sloupečku tříděno není. U každé soutěže je rovněž vyznačeno, kterému oddílu či klubu jsou body plavce započítány.

Na stránce výsledků jednotlivého plavce je rovněž fotografie. Tuto fotografii si samozřejmě můžeme zvolit a pokud máme zájem, zašleme ji ve standardní obličejovém formátu s uvedením jména, klubu a ročníku narození na zimni-plavani@centrum.cz.

Další záložka "Oddíly" nám zobrazuje přehled oddílů ve zvolené sezóně v pořadí jejich úspěšnosti. Klinutím na zkratku nebo název oddílu se zobrazí statistika oddílu či klubu ve zvolené sezóně. Z ní je patrné, kterých soutěží se klub účastnil, v jakém počtu a s jakým bodovým ziskem. Na stránku oddílových výsledků je možné také umístit logo oddílu.

Přes poslední záložku "Soutěže" můžeme nahlédnout do časově chronologického seznamu soutěží zvolené sezóny s počty zúčastněných oddílů a plavců. Kliknutím na "Místo" soutěže se zobrazí podrobná výsledková listina, kliknutím na "Název" soutěže se zobrazí souhrnné informace o soutěži (propozice). V databázi výsledků si můžeme ověřit, jak se promítly výsledky konkrétního závodu dodané pořadatelem přímo do databáze bodování, tj. jak byly naimportovány, s jakými body, pořadím atd. 

Abychom odstranili chyby ve jménech, klubech a ročnících, do budoucna propojíme databázi bodování s databází registrovaných plavců Českého svazu plaveckých sportů (ČSPS). Tím docílíme také lepší následnou kontrolu platných registrací jednotlivých plavců. Tato nová funkce odhalí některé účastníky přihlašované svými kluby, že nejsou registrovaní u ČSPS. Proto vyzýváme všechny oddíly a kluby, aby jasně rozlišovaly přihlašované plavce. Ty, kteří nemají platnou registraci, aby oddíly přihlašovaly pouze mimo soutěž. Současně vyzýváme i takto “postižené” plavce, aby dali své registrace do pořádku. Start neregistrovaných plavců po dohodě s pořadateli možný je, ale do bodování Českého poháru mohou zasáhnout pouze plavci registrovaní.

Výbor sekce DZP touto cestou děkuje především Pavlu Bartoňkovi za přípravu tohoto projektu, což nyní představuje již více jak roční práci na přípravě databáze a tvorbě obslužných programů. Současně také Michalu Moravcovi, dlouholetému zpracovateli celkových výsledků ČP ZP, za analytickou přípravu projektu a přípravu dat z předchozího systému, aby nové bodování bylo možné plnohodnotně naplnit.

V počáteční době ostrého provozu nové bodovací databáze se možná vyskytnou nějaké problémy či nedostatky. Autoři projektu se budou snažit postupně tyto problémy řešit a omlouvají se, že třeba nebudou řešeny okamžitě. I z tohoto důvodu na webu ZP budou pro kontrolu vystavovány i nadále průběžné výsledky v textové podobě.


Written By: Michal Moravec
Date Posted: 22.10.2014
Number of Views: 2749


Komentáře
Pro vložení komentáře musíte být přihlášeni.

Návrat
);