Detail článku

Změny v předpisech zimního plavání 2016Zářijová valná hromada Sekce dálkového a zimního plavání Českého svazu plaveckých sportů schválila mimo jiné také některé změny v soutěžním řádu a pravidlech zimního plavání. O nich pro zajištění širší informovanosti pojednává tento článek.

V důsledku platné legislativy, upravující lékařské prohlídky a lékařské posudky (doposud v předpisech zimního plavání tato tematika neřešena), se mezi povinnosti závodníků výslovně doplnila nová povinnost „absolvovat za účelem posouzení zdravotní způsobilosti ke zdravotně náročné sportovní disciplíně – otužileckému plavání – odpovídající druh lékařské prohlídky, o obsahu (včetně rozsahu odborných vyšetření) a v četnosti, jak lékařskou prohlídku upravuje Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, a mít tak v souladu s tímto předpisem pozitivní aktuální lékařský posudek o zdravotní způsobilosti“. Této problematice se podrobně věnoval jiný článek na těchto stránkách.

Na základě rozhodnutí valné hromady, přijatého již v roce 2009, které ovšem doposud nebylo promítnuto do našich předpisů, se tento stav napravil výslovným zakotvením povinnosti pořádajícího klubu při závodech ZP zajistit, aby po celou dobu, kdy jsou při soutěži plavci ve vodě (a po nezbytnou dobu následující po doplavání posledního plavce), byl přímo u vodní plochy nebo šaten plavců přítomen vůz zdravotní záchranné služby s lékařem. Nesplnění tohoto závazku přitom může být důvodem pro odebrání oprávnění pořádat soutěže v příštích letech na dobu určenou výborem sekce DZP. Pro odstranění pochybností se zdůrazňuje, že na soutěži musí být přítomen lékař a nestačí (byť vyškolený profesionální) zdravotník. Současně bylo valnou hromadou odsouhlaseno, že pokud není na soutěži zajištěna přítomnost vozu zdravotní záchranné služby a lékaře, vrchní rozhodčí zakáže plavat na tratích 500 metrů a delších.

Zejména pro zahraniční plavce nebo pro plavce dlouhodobě pobývající v zahraničí je určeno nové ustanovení, které svěřuje STK možnost přiznat odpovídající výkonnostní stupeň plavci, který zdolal trať na zahraniční nebo mezinárodní soutěži s porovnatelnými podmínkami a pravidly, a to tak, že po doložení jednoho výkonu může přiznat III. výkonnostní stupeň, po doložení dvou výkonů II. výkonnostní stupeň, po doložení tří výkonů I. výkonnostní stupeň a po doložení čtyř výkonů mistrovský stupeň, a to jedině ve více dnech a v maximálně posledních dvou kalendářních letech v ledové vodě.

Po roce se opět upravovalo ustanovení týkající se plavek. Celé znění nově zní: „Plavky musí být z textilního materiálu nenabízejícího tepelnou nebo vztlakovou výhodu, nesmí překrývat krk, ramena a stehna pod úroveň rozkroku; případné nohavičky nesmí být delší než 5 cm pod rozkrok. Povoleny jsou rovněž dámské dvoudílné plavky.“ Pro názornost pod článkem naleznete obrázky přípustných a nepřípustných plavek.

Přijaté změny jsou součástí již účinných Pravidel a Soutěžního řádu zimního plavání – aktualizované znění naleznete v dokumentech, stejně jako Usnesení valné hromady sekce DZP. Usnesení VH obsahuje i změny, které byly přijaty pro oblast dálkového plavání.

18.11.2016, Tomáš Prokop
STK zimního plavání

 

 

Plavec na obrázku má přípustná ramínka – nejedná se o „překrytí ramen“. Zda jsou nohavičky plavce přípustné či nikoliv záleží na případném přeměření – nesmí být delší než 5 cm pod rozkrok.


Written By: Michal Moravec
Date Posted: 18.11.2016
Number of Views: 2374


Komentáře
Pro vložení komentáře musíte být přihlášeni.

Návrat
);