Prvotní výsledky Labe 2019

Úterý 3. 12. ve 14:00 po všech opravách, konečné výsledky


Pondělí 2. 12. ve 22:30 – opraveno 2x DSQ dle SŘ 17.3, drobné překlepy ve jménech, někde bylo omylem bodování u nereg. plavce, opraveny body na 250m (9 – po proudu). Zbývá plavec Ladislav Jílek – odkud je a ročník narození, byl prezentován jako člen I. PKO ale nikdo toho jména v systému ČSPS není.

verze 03 – opravený finální návrh


Neděle 1.12., 22:30 návrh finální verze


Závodu Otužilecké Labe 2019 konaného 30.11.2019 se zúčastnilo celkem 243 plavců ve vodě o teplotě 6,2°C. Připomínky k výsledkům směřujte na Jirku Kuřinu (kurina@goto.cz). Našly se hodinky, kdo je postrádá, kontaktujte Jirku Kuřinu.