Prvotní pracovní výsledky ze soutěže Otužilci na Labi v Pardubicích 4.1.2020

Zpracovatel: Jan Knotek, honzik.knotek@seznam.cz

CZECH TRI K.TEAM PARDUBICE

V Y S T O U P E N Í     O T U Ž I L C Ů   N A   L A B I
49. ročník

Memoriál MUDr. Jaroslava Danielky
9. ročník

Místo konaní : Pardubice, řeka Labe

Datum : sobota 4. ledna 2020 13.30 hod

Tratě: 100 m, 250 m, 500 m, 750 m soutěž bez bonifikace za pořadí

Ředitel závodu : Rucký Aleš

Vrchní rozhodčí :Moravec Michal

Zdravotník : Záchranná služba Seč + sanitní vůz

JURY:   Štěrba Michal
Kuřina Jiří
Demlová Alena

Hlasatel: ŠTĚRBA Michal

Teplota vody :        1,8°C
Teplota vzduchu : 5,0°C
Proud :                     8-9 m / min

Počet plavců :        113