Pravidla pro sportovní akce v době pandemie

Národní sportovní agentura zformulovala a v minulém týdnu zaslala na sportovní svazy pravidla pro organizování sportovní činnosti v současné době. Dokument obsahuje nejen pokyny pro pořádání soutěží, ale i k organizaci tréninků, dopravy nebo ubytování v souvislosti se sportovními aktivitami.

Doporučujeme se s pokyny NSA seznámit a řídit se jimi.

Pokud budou doporučení respektována, nemusí dojít k rušení soutěží (nebo dokonce omezení tréninků) ani k uvalení karantény na všechny účastníky akce, pokud by se na ní vyskytl později pozitivně testovaný jedinec.

V pokynu hlavní hygieničky ČR pro Krajské hygienické stanice, vydaném také v minulém týdnu, se praví: Prioritou je zdraví sportovců, trenérů, rozhodčích, realizačních týmů i diváků při zachování soutěží v jednotlivých sportovních odvětvích. Aktivní sportovní činnost obecně podporuje odolnost proti infekčním onemocněním.

Jsme přesvědčeni, že zimní plavání silně podporuje rozvoj imunity a doufáme, že náš sport  nebude onemocněním covid-19 příliš zasažen.