Lékařská doporučení v období pandémie Covid-19

Tisíce našich spoluobčanů se díky karanténním opatřením nacházejí po poměrně dlouhou dobu uzavřeni v izolaci, ačkoliv žádnou chorobou netrpí. Významně se tím zvyšuje riziko výrazného poklesu běžné pohybové aktivity, u sportovců navíc i rychlého poklesu jejich sportovní formy. Pohybová nečinnost je všeobecně velkým zdravotním problémem a podle celosvětových odhadů jeden ze tří dospělých a čtyři z pěti adolescentů již za obvyklých, tj. běžných životních podmínek nedosahuje doporučené minimální úrovně pohybové aktivity (PA), jak ji formulovala Světová zdravotnická organizace WHO. Další pokles PA v souvislosti s pandemií tak ohrožuje jak zdravé osoby, tak zejména ty s již existujícími rizikovými faktory (jako je např. nadváha, vysoký krevní tlak, cukrovka, ateroskleróza aj.).

Dalším rizikem je sociální izolace. Jak zmírnit dopady současné situace na zdraví je problémem, kterým se zabývá intenzivně mnoho výzkumných týmů v celém světě. Řada odborníků zdůrazňuje, že i v tomto období je třeba zůstat aktivní, snažit se udržet své fyzické a duševní zdraví. Jednou z cest je nutnost věnovat se přes všechna omezení pravidelné pohybové aktivitě, a to z řady důvodů. PA především pomáhá udržet duševní zdraví a přiměřené imunitní schopnosti. Přispívá také k psychické pohodě, je výhradní prevencí poklesu tělesné zdatnosti, má také protizánětlivé účinky a řadu dalších příznivých vlivů.

U zdatných a otužilých fyzicky aktivních lidí je méně pravděpodobné, že budou mít příznaky nemoci horních cest dýchacích (zranitelná oblast způsobená infekcemi). Pravidelné cvičení a jiné vhodné formy PA pomáhají odvést pozornost od znepokojivých a negativních myšlenek a navodit tak pocit fyzické a duševní pohody. Obecně se doporučují spíše formy PA o nižší až střední intenzitě. Mezi ty vhodné formy PA pro širokou veřejnost patří především chůze příp. džogink v přírodním prostředí, s dodržováním rozestupů mezi jednotlivými chodci (alespoň 5m) či běžci (alespoň 10m). Při omezeném provozu v krytých bazénech se tedy nabízí jako vhodná forma PA také plavání na otevřených vodotečích – otužilci a zimní plavci v tom mají výhodu, že takové plavání je nedílnou součástí jejich přípravy na zimní soutěže.

Co tedy doporučit závěrem: nespoléhat se jen na to, že už jsem dost otužilý a tím odolný proti současnému viru. Svoji odolnost je třeba trvale posilovat přiměřeným tréninkem a zařazovat i další doplňkové formy pohybové aktivity. Samozřejmě to neznamená podceňovat příznaky možné nákazy – pak je třeba dodržovat léčebná doporučení a tréninkový výpadek opatrně dohánět až po doléčení. Nelze také zapomenout na očkování proti sezónní chřipce, jejíž sezóna právě začíná. I zde platí to, co bylo výše řečeno – pravidelná PA potencuje účinek protichřipkové vakcinace.

autor: MUDr. Jaroslav Novák
nestor plzeňského vodního póla
dlouholetý dálkový plavec
lékař zabývající se vlivem chladu na lidský organismus