MČR V ZIMNÍM PLAVÁNÍ 6.3.2021 SE KONÁ! UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK POSUNUTA NA STŘEDU 3.3.2021 18:00 HODIN

Ministerstvo zdravotnictví ČR prostřednictvím náměstkyně pro ochranu a podporu veřejného zdraví a současně hlavní hygieničky ČR, paní Jarmily Rážové, udělilo pro uspořádání sobotní akce výjimku, resp. stanovilo závazné hygienicko-protiepidemické podmínky pro její konání. Pořadatel proto informuje, že v rámci vstupní procedury do Plaveckého stadionu Podolí:

 • bude všem účastníkům akce bezkontaktně změřena teplota, při naměření více než 37,5 °C bude takové osobě umožněn vstup pouze se souhlasem lékaře pověřeného organizátorem (bude ale postupováno restriktivně)
 • všichni zúčastnění potvrdí vyplněním selfreporting formuláře nepřítomnost klinických známek infekčního onemocnění
 • všichni účastníci akce absolvují na počátku svého vstupu do areálu antigenní test na vyšetření přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, jehož případný pozitivní výsledek ukončuje další účast na akci
 • absolvování antigenního testu nezvyšuje náklady účastníků, kteří standardní startovné uhradí až v případě negativního výsledku vyšetření
 • absolvovat test zajištěný pořadatelem nemusí osoba, která se prokáže ne více než 48 hodin starým negativním RT-PCR testem nebo antigenním testem (POKUD TEDY PŘINESETE NEGATIVNÍ TEST ZE ČTVRTKU NEBO PÁTKU, ZRYCHLÍTE TÍM PRŮBĚH SVÉHO VSTUPU NA AKCI); současně se tato povinnost nevztahuje na osoby, které prokazatelně prodělaly onemocnění COVID-19, nemají klinické známky onemocnění COVID-19, absolvovaly podle platných mimořádných opatření MZ ČR izolaci ve stanoveném rozsahu z důvodu pozitivního výsledku RT-PCR testu a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu neuplynulo více než 90 dní (výše uvedené je nutné doložit v písemné podobě)
 • od vstupu do areálu PS Podolí jsou všichni účastníci povinni po celou dobu své přítomnosti nosit prostředky k ochraně dýchacích cest (respirátory minimálně třídy FFP2 nebo KN95), vyjma samotné plavecké části akce
 • diváci (včetně rodinných příslušníků) ani zástupci médií nemají do areálu PS Podolí přístup
 • protože Ministerstvo zdravotnictví v aktuální epidemické situaci navazující na krizové vládní opatření č. 216 ze dne 26. února 2021 vydalo výjimku pro uspřádání akce až vpředvečer uveřejnění tohoto článku, posouvá pořadatel pro možnost přihlášení na akci uzávěrku na nejzazší možnou mez – na středu 3. března 2021 v 18:00 hodin
 • během večera 3. března 2021 bude uveřejněna startovní listina akce s předpokládanými časy startů (finální verze bude sestavena až po skončení prezence v den soutěže)
 • antigenní testování ve vestibulu PS Podolí započne v 9:00 hodin a přednostně budou odbavováni plavci na tratích v pořadí dle startovní listiny
 • antigenní testování skončí ve 12:00 hodin – účastníci tedy musí dorazit s časovou rezervou tak, aby i startující ve druhém bloku (volný způsob) včas potřebnou proceduru absolvovali.

JAK SE NA AKCI A Z AKCE DOSTAT, POKUD NEJSTE Z PRAHY:
Přeprava na výjimkou povolenou akci a zpět do bydliště je přípustná a předmětné krizové opatření ji povoluje. Na této webové stránce bude ke stažení potvrzení Českého svazu plaveckých sportů o tom, že uspořádání akce byla udělena výjimka – toto potvrzení si vytiskněte spolu se startovní listinou, kde bude uvedeno Vaše jméno a ročník narození. V kombinaci s předložením osobního průkazu totožnosti bude takovéto prokázání případné kontrole Policií ČR dostatečné.

Teplota vody venkovního bazénu PS Podolí byla 2. března 2021 8,3 °C. V takové vodě by mohl kdokoliv z plavců registrovaných v ČSPS plavat jakoukoliv trať, a to včetně účasti na MČR v prsařském způsobu. Hlaste se tedy primárně na tratě v rámci MČR, protože přehlásit se na volný způsob, buď pokud nedisponujete pro případnou teplotu 8° C a nižší potřebným výkonnostním stupněm, nebo z vlastního rozhodnutí, můžete i dodatečně po uzávěrce.

Je mi velkým potěšením oznámit, že v této pohnuté době přejal nad akcí záštitu přímo primátor hlavního města Prahy pan Zdeněk Hřib, viz přiložená záštita.

Závěrem mi dovolte pozastavit se nad výkřiky typu „kvalita soutěže nebude dostatečná, nepřijedou různí adepti na medaile, půjde o pražský přebor…“. Kdo chce vyslyšet odrazování od účasti a nebo přímo zákazy pár osob, které podle mě nepřejí našemu sportu vše dobré, nikoho přesvědčovat nebudu. Ale udělá mi jako osobě, která uspořádání akce věnovala už doteď velikánské úsilí a značný osobní čas, radost každý z Vás, kdo si přijede zaplavat. Už teď je jisté, že nepůjde o „pražský přebor“ – dorazí plavci z Plzně, Pardubic, Hradce Králové, Mladé Boleslavi, Náchoda, České Třebové, Holoubkova, dorazí i několik členů PKO z krásné jižní Moravy, …v přihláškách vidím dokonce i dva adepty na zlaté medaile z Fidesu Brno. Protože vím, že cestu na akci plánovali i další plavci právě třeba z Fidesu, chci věřit, že chuť zúčastnit se povolené akce, která bude pravděpodobně jedinou vrcholnou akcí našeho sportu v této sezóně, spojí všechny otužilce bez rozdílu oddílové příslušnosti, …a věřte mi nebo ne, budu upřímně rád, když budu moci pogratulovat na stupních vítězů i plavcům třeba zrovna z Fidesu Brno.

Těšíme se na Vás!

Další informace a aktualizace budou zveřejněny zde na stránkách zimního plavání.

Za pořadatelský tým

Tomáš Prokop,
ředitel MČR v zimním plavání v prsařském způsobu

(Akce se koná s přispěním společnosti Born To Swim a Magistrátu hlavního města Prahy)