Výběrové řízení na obslužnou skupinu

Výbor sekce DZP vyhlašuje výběrové řízení na obslužnou skupinu (obslužné skupiny) vybavení pro pořádání soutěží dálkového a zimního plavání pro roky 2021 a 2022.

 1. Vybavení pro pořádání soutěží DZP, které mohou pořadatelé soutěží od ČSPS využít (dále jen „vybavení“):
 2. Cíl výběrového řízení – najít 2 až 3 obslužné skupiny, které budou pořadatelům soutěží připravené dopravit vybavení na soutěže a podle dohody s pořadatelem buď vybavení na místě uvést do domluveného stavu použitelnosti (postavit stany včet. příp. instalace topidel, umístit bóje) nebo s tímto pořadatelské složce pomoci (zpravidla v sobotu či neděli, případně po domluvě v pátek před soutěží).
 3. Požadované složení obslužné skupiny: podle požadavku pořadatele garantovat 2-6 osob (potřebný zbytek podle domluvy zajistí pořadatel).
 4. Požadovaná akceschopnost obslužné skupiny: připravenost obsloužit alespoň 50 % soutěží DZP v kalendářních letech 2021 a 2022.
 5. Finance:
  • 1-2 automobily s vozíkem (příp. dodávka):
   • základní náhrada za 1 km jízdy činí 4,40 Kč
   • k tomu náhrada za spotřebované pohonné hmoty (dle vzorce: průměrná cena pohonné hmoty X průměrná spotřeba dle technického průkazu vozidla X ujeté km)
   • takto stanovená celková náhrada se zvyšuje o 15 % za použití vleku
   • 1000 Kč osoba / den
   • v případě potřeby zajistí ubytování členům obslužné skupiny pořadatel soutěže.
 6. Obsah přihlášky do výběrového řízení:
  • Přihlašuji se do výběrového řízení na obslužné skupiny vybavení pro pořádání soutěží DZP, uveřejněné na stránkách DP/ZP dne 07.06.2021. Akceptuji a garantuji vyhlášené podmínky. Osoby garantující naši obslužnou skupinu: 1) Jméno, Příjmení, datum narození, 2) Jméno, Příjmení, datum narození.
 7. Termín pro podání přihlášek: 7. – 30. června 2021.
 8. Přihlášky se posílají současně na adresy pověřených členů výboru sekce DZP: tomas.prokop@czechswimming.cz, michal.sterba@czechswimming.cz, radek.taborsky@czechswimming.cz
 9. Kontaktní a komunikační osoba ohledně výběrového řízení za výbor sekce DZP: Tomáš Prokop, tel. 606 754 905.