Pokyn k organizaci soutěží v době covid

Aktualizováno 22. 11. 2021

V návaznosti na platná opatření je nutné dodržovat následující:

1/ Každý vedoucí výpravy klubu přiveze jmenný seznam přihlášených plavců.

2/ Ke každému jménu na přihlášce do volného místa za jméno doplní zkratku,
zda byl plavec:
očkován – OČK (certifikát alespoň14 dní od dokončeného očkování)
nemocen – COV (prodělal laboratorně potvrzenou nemoc Covid19 před méně jak
180 dny od prvního pozitivního testu a je současně po skončení povinné
izolace)
testován – PCR (Pouze do 18 let věku, s alespoň jednou dávkou očkování nebo od lékaře potvrzenou kontraindikací očkování. PCR vyšetření s negativním výsledkem,  nesmí být starší než 7 dní)

Pokud dojde ke změně uvedených lhůt, bude to později na tomto místě opraveno.

3/ Ke každému takto označenému plavci si vedoucí před prezencí nachystá a
při prezenci předloží vytištěný doklad ke kontrole. Po kontrole budou doklady vráceny.

4/ Ke každému jménu do volného místa za disciplínu doplní telefonní číslo
plavce (nebo jiný jednoznačný kontakt) pro případ kontroly z KHS. Takto
vyplněný seznam odevzdá při prezenci, pořadatel si jej ponechá pro případné řešení problémů po dobu nejméně jednoho měsíce.

5/ Nelze se kvalifikovat samotestem na místě, a až na vyjímky uvedené v bodu 2 není možné se kvalifikovat žádným testem.

6/ Mimo plavání doporučujeme používat ochranu dýchacích cest ve společných prostorách, a omezit blízké osobní kontakty.

7/ Protože pořadatel je povinen v počtu nad 20 návštěvníků akce zkontrolovat i jejich bezinfekčnost, je zapotřebí, aby vedoucí výpravy předložil pri prezenci také seznam doprovodníků a doklady prokazující jejich bezinfekčnost, obdobně jako u plavců.

Tento pokyn platí dlouhodobě, v případě změn bude aktualizován.