Pozvánka na VH Sekce DZP

Vážení sportovní přátelé,

 

v přiloženém souboru najdete  pozvánku na Valnou hromadu Sekce dálkového a zimního plavání ČSPS,

která se uskuteční 26. března 2023 od 9:30 hod v 1. patře,

v prosklené zasedací místnosti, budovy ČUS, Zátopkova 100/2, Praha 6.

 

Za Výbor sekce DZP srdečně zdraví a na Vaši účast se těší
Ing. Michal Štěrba
Předseda Sekce DZP ČSPS