Prvotní výsledky Sázava

Doplněno půlení bodů Vaniš – Jenšovský, klubová příslušnost Hartl a bodování. Zasláno jako finální návrh ve 21:50, vyst aveno ve 22:40.


Celkový počet plavců: 162
1000m POLANSKÝ Jiří VÍTEK Rostislav POLANSKÝ Vít
KLEMENTOVÁ Andrea NOVÁKOVÁ Renata ŠLEHOVEROVÁ Lenka
750m ŽĎÁRSKÝ Šimon VÁLEK Petr KALINA Lukáš
KOPECKÁ Nikola SVOBODOVÁ Andrea KUKALOVÁ Eva
500m DVORSKÝ Ladislav VAVŘÍK Jaroslav KRČ Vítězslav
LANDSMANNOVÁ Šárka HANÁČKOVÁ BICKOVÁ Lucie CHALUŠOVÁ Vladislava
250m STREJC Tomáš PANUŠKA Josef SVOBODA René
VACHTOVÁ Jitka SOJKOVÁ Milena KREPINDLOVÁ Milada