Změny v pravidlech a soutěžním řádu

V neděli 26. března 2023 se v Praze konala valná hromada sekce dálkového a zimního plavání. Tak jako každý rok se na ní projednávaly návrhy změn pravidel a soutěžního řádu ZP. Schváleny byly následující změny:

1)  V bodu 2.6 pravidel zimního plavání byla upravena formulace ohledně povolených plaveckých čepic, tak aby byla jednoznačná. Nic se nemění na zavedené praxi českého zimního plavání.

2) Do pravidel byl doplněn a schválen bod 2.6.3 upravující podmínky používání hodinek na závodech ČP ZP.

3) Rozpětí pět let v kategorii Dorostenci bylo příliš velké, výkony začínajících a pokročilých nebylo možné rozumně navzájem porovnávat. Bylo schváleno rozdělení dorosteneckých kategorií na Mladší (15 až 17  roků) a Starší (18 a 19 let).  V soutěžním řádu se jedná o změnu v bodu 2.2.

4) Podle stávající praxe byl popsán způsob přihlašování na soutěže. Nově byla upravena možnost přihlášení na Mistrovství ČR po termínu s tím, že přihlašující uhradí pokutu za přestupek. Úprava se týká bodů 9.1 a 9.2 soutěžního řádu.

5) Rozsah závodění zůstal beze změn pro mladší dorostence (bod 18.3.2 soutěžního řádu). Rozsah závodění pro starší dorostence je nově definován shodně s dospělými v bodu 18.3.1. Starší dorostenci tak mohou plavat i na tratích delších než 500m, pokud budou mít potřebný výkonnostní stupeň. Stále pro ně platí ustanovení bodu pravidel ZP 1.5 – tj. mají časový limit poloviční než dospělí.

Pravidla ZP platná pro sezónu 2023 / 2024

Soutěžní řád platný pro sezónu 2023 / 2024