Poděkování

Čerpáno z "OTUŽOVANIE - základné pokyny" a "O tepelném hospodaření živých organismů a zásadách poskytování prvních pomoci při podchlazení" od MUDr. Jozefa Makaie, kterému tímto děkujeme za svolení zveřejnit jeho dílko na tomto webu.

        

Publikace o otužování


Adaptace na chlad u člověka

V roce 2006 se objevila na našem knižním trhu publikace prof. MUDr. Václava Zemana, CSc., vedoucího Ústavu tělovýchovného lékařství Lékařské fakulty University Karlovy v Plzni s názvem  Adaptace na chlad u člověka - možnosti a hranice. Vydalo nakladatelství Galén, doporučená cena 190,- Kč.

  Více...


Otužování jako smysl života

Zajímavá kniha o prevenci a léčbě chladnou vodou a chladem vyšla v roce 2008 v Bratislavě. Nahlédnout do obsahu můžete prostřednictvím recenze.

  Více...

 Studiem vlivů extrémních podmínek na člověka, především chladu, se věda zabývá přibližně sedmdesát let, i když zkušenosti s extrémním chladem jsou pochopitelně mnohem starší. Od 17. století pronikali stále častěji odvážní mořeplavci stále dále za oba polární kruhy a získávali nové poznatky o zemích věčného sněhu a ledu. 

  Více...

 

);