Základní pokyny pro otužování

Cílem otužování je zlepšování tělesné zdatnosti a upevňování zdraví a pevné vůle. Otužování může být rekreační nebo sportovní. Pod rekreačním otužováním rozumíme sprchování studenou vodou, saunování a sportování po celý rok – i v zimě – ve volné přírodě, například běhání nebo jízda na kole v lehkém oblečení. Sportovním otužováním chápeme plavání ve studené vodě pod 10oC za každého počasí. Nově se pod tímto pojmem rozumí zimní plavání, které je registrované mezinárodní plaveckou federací FINA. Zimní plavání je vhodným doplňkem i pro jiné sportovní disciplíny – například horolezectví, dálkové plavání, potápění, zimní turistiku, lyžování a podobně. Stejně je dobrým doplňkem i pro různé druhy pracovních činností ve stěžejních klimatických podmínkách.

Otužovat se může každý zdravý člověk po zdravotní prohlídce – na základě doporučení lékaře. Plavat v zimně může každý zdravý člověk, pokud má víc jak 17 roků, u dětí udělí výjimku lékař. Nejlepší je začít do 40 let. Po čtyřicítce se může začít se zimním plaváním po důkladné lékařské prohlídce a jen se souhlasem lékaře.

);