Rozloučení se starým webem

Webové stránky www.zimni-plavani.info jsou provozovány již 14 roků. Z let 2005 – 2009 se pravděpodobně nedochovaly žádné informace o jejich podobě a obsahu, dále byly 10 roků provozovány na systému DotNetNuke. Systém vyhovoval pro psaní článků a vzkazů, ale výsledky a bodování soutěží byly vystavovány v podobě excelových tabulek a textových dokumentů ke stažení. To nebylo pro uživatele příliš praktické.

Po dvou letech příprav, na podzim roku 2014, uvedl Michal Moravec s Pavlem Bartoňkem do provozu databázi bodování. Ta běží na modernější platformě a je dostupná  na doméně bodovani.zimni-plavani.info. Databáze bodování dnes obsahuje výsledky za období 1997 – 2019 a jsem přesvědčen, že i nadále bude sloužit účelu, ke kterému byla stvořena.

Vlastní web ale nadále technicky stárnul, v posledních letech s nástupem chytrých mobilních telefonů a aplikací velmi rychle. Dospěli jsme k závěru, že nazrál čas na modernizaci webových stránek. Aby se neopakovala situace z let 2005 – 2009, byl zarchivován celý dosavadní obsah – to znamená za 10 let cca 300 článků, 1000 obrázků a výsledky od roku 1975. Nejdůležitější části převedeme do nového systému, takže je nebudete muset v archivu hledat.

To bude ovšem nějaký čas trvat. Proto jsme archiv zkopírovali na web – má to určité nedostatky, jako např. menu vertikální textové místo tlačítek, bezpečnostní upozornění na smíšený obsah a také riziko, že některé odkazy mohou být neplatné.

Věřím, že s novým webem budete spokojeni. Asi se také najdou nějaké – doufám že jen drobné – nedostatky. Prosím, aby jste mne o nich informovali.

Jiří Kuřina