Databáze bodování Českého poháru – generátor dotazů

Generátor dotazů je rozšířením uživatelských pohledů do databáze bodování Českého poháru v zimním plavání (ČPZP). Odkaz na generátor najdete v hlavním menu pod záložkou Výsledky.

Vytvořené dotazy slouží k zobrazení tabulek informací ze serveru bodování podobně, jak umožňuje vlastní web bodování ČPZP. Po zadání volitelných parametrů kromě zobrazení výsledku dotaz současně vytváří a zobrazí příkaz URL, který lze dále využít několika způsoby:

  • příkaz lze zkopírovat a vložit přímo do adresního řádku vašeho prohlížeče a požadovanou tabulku zobrazit jedním klikem bez nutnosti znovu nastavovat výběrové parametry
  • pokud vás stejný dotaz zajímá častěji, příkaz lze uložit do oblíbených záložek prohlížeče a použit kdykoli později
  • tvůrcům nebo administrátorům webových stránek umožňuje užít příkaz URL při tvorbě vlastních klubových stránek přímým odkazem na tuto adresu.

Dotazovací formulář obsahuje čtyři základní dotazy, které se nastavením dalších parametrů dále upřesní:

  1. Body oddílů z jednotlivých soutěží – lze vybrat soutěžní sezónu.
  2. Body plavců z jednotlivých soutěží – lze vybrat oddíl (současným podržením Ctrl a klikem na další oddíl i několik současně), sezónu, věkovou kategorii (současně i více kategorií) a pohlaví.
  3. Pořadí plavců – lze vybrat jako u bodů plavců z jednotlivých soutěží. Navíc lze zvolit řazení plavců podle celkových bodů nebo podle bodů z 10ti nejlepších soutěží.
  4. Přehled soutěží plavce – lze zadat příjmení, jméno nebo rok narození plavce nebo případně vybrat ze zobrazeného seznamu. Při zadání jen části příjmení či jména se nabídne seznam plavců se shodným řetězcem znaků. Po zvolení konkrétního plavce a výběru ročníků soutěží se zobrazí všechny archivované výsledky.

Po definici dotazu závěrečným kliknutím na tlačítko Export se zobrazí v pravé části obrazovky výsledek:

  • v horním řádku je vygenerovaný příkaz URL
  • zbylá pravá část obrazovky obsahuje požadovaný výběr dat z databáze bodování ČPZP.

Na aktualizaci dat, na přípravě dalších funkčností a historických výsledků dále spolupracují Michal Moravec a Pavel Bartoněk.

Brno 2.10.2017


Written By: Michal Moravec
Date Posted: 2.10.2017
Number of Views: 1449 (as of 2019-09-14)