Pracovní verze výsledků Rumchalpa

Verze 02:
provedeny formální úpravy, a zbývá k dořešení pořadí u 5 dvojic
(1x překlep 250m ženy, a 4x shodné časy, čeká se vyjádření rozhodčího, zda rozhodl o pořadí nebo zda dělit body)
Verze 03:
opraveno pořadí na 250m ženy, smazány body u plavců neregistrovaných mimo soutěž, drobné formální úpravy
Verze 04, finální návrh:
opraveno pořadí na 250m ženy na 3. a 4. místě (časy byly správně ve všech předchozích verzích, nebylo seřazeno), neregistrovaný plavec Veselý Martin 1987 500m MS vyjmut z bodování, drobné formální úpravy; zbývá doplnit místopisnou / klubovou příslušnost u plavců mimo soutěž