Stručný návod: Defibrilátor Lifepak 1000

Byl jsem požádán abych vysvětlil použití defibrilátoru Lifepak 1000, kterému se také říká AED – automatizovaný externí defibrilátor. Tento defibrilátor vlastní Český svaz plaveckých sportů a je určen pro potřeby dálkového a zimního plavání. Jistě jste si již všimli tajemného žlutého kufříku, který bývá na soutěžích. Obecně se defibrilátor používá při resuscitaci u postiženého s náhlou zástavou krevního oběhu. Defibrilace se používá k léčbě defibrilovatelných srdečních arytmiích u fibrilace komor a bezpulzové komorové tachykardii. Po dostatečném elektrickém výboji dochází k zastavení těchto patologických srdečních arytmiích, po kterém má srdce možnost znovu naběhnout.

Použití defibrilátoru Lifepak 1000:

  • V dostatečné vzdálenosti od stojaté vody. Samotný defibrilační přístroj má stupeň krytí IP55 (před nebezpečným dotykem jakoukoliv pomůckou, chráněn proti tryskající vodě).

  • Při zapojení defibrilačních elektrod v režimu AED (což je naše vhodná volba u nezdravotníků i zdravotníků nelékařů) nebo v manuálním režimu (v nastavení přístroje vypnuto) pouze u postiženého, který je v bezvědomí, nereaguje na oslovení a bolestivý podnět, má zástavu dechu nebo jen občasné lapavé nadechnutí, nemá hmatný tep na krční tepně. V té chvíli se zahajuje nebo již probíhá resuscitace. V režimu AED dokáže, za nás, sám přístroj analyzovat defibrilovatelné a nedefibrilovatelné srdeční arytmie. Při defibrilovatelném rytmu sám nabíjí defibrilační energii. Následný výboj se pak provádí zmáčknutím tlačítka výboje uživatelem přes externí léčebné defibrilační elektrody. Tyto elektrody máme pouze pro dospělé, které jsou výrobcem určené i pro děti starších 8-mi let.

  • Při zapojení třívodičového kabelu EKG (elektrokardiografie) u postižených každého věku, kteří jsou při vědomí nebo v bezvědomí s hmatnou pulzací na krční tepně. K monitoraci pouze základní EKG křivky a tepové frekvence. Nutná znalost vyhodnocování srdečního rytmu (použití vhodné u zdravotníků).

Po zapnutí defibrilátoru zeleným tlačítkem ON se již postupuje podle pokynů přístroje, který dává instrukce v českém jazyce psané na obrazovce s doprovázeným silným hlasem z reproduktoru. Dále je zapotřebý připojit defibrilační elektrody konektorem k přístroji s následným nalepením elektrod na pacienta. Defibrilátor pak pozná, že jsou dané elektrody připojené. Po připojení defibrilačních elektrod, by měl defibrilátor provést první analýzu srdečního rytmu. Při analýze je nutné odstoupit od pacienta, aby se vyloučil nežádoucí pohyb kolem postiženého s následným špatným vyhodnocením analýzy. Při nedefibrilovatelném rytmu se pokračuje resuscitací v poměru 30:2 (30 stlačení hrudníku na 2 vdechy). Po 2 minutách se spustí další analýza přístrojem. Při defibrilovatelném rytmu defibrilátor nabíjí energii. Při nabíjení je ještě nutné provádět nepřímou masáž srdce. Po nabití energie a výzvě k defibrilaci se odstupuje od postiženého. Ten kdo provádí zmáčknutím červeného tlačítka výboj se má nejdříve ujistit, že se nikdo nedotýká postiženého, elektrod a kabelů, teprve pak provede daný výboj, po kterém následuje pokračování resuscitace podle výzev a pokynů defibrilátorem až do obnovení spontánního krevního oběhu u postiženého (nutná kontrola hmatného pulzu na krční tepně) nebo přítomnosti lékaře zdravotní asistence či záchranné služby, který přebírá vedení resuscitace.

Příklady hlasových výzev a textových zpráv:

  • Připojte elektrody, odstupte od pacienta probíhá analýza, příprava výboje, odstupte od pacienta, stiskněte tlačítko výboj, energie dodána, začněte resuscitovat, výboj nedoporučen…

Vybavení defibrilátoru:

  • Žlutý kufřík, proti samovolnému otevření. Manuál v češtině. Defibrilátor Lifepak 1000 s vloženou nedobíjecí baterií. Defibrilační elekrody Quick-combo Adult – dospělé. Třívodičový kabel EKG pro monitoraci pacienta. Černé malé pouzdro. Elektrody pro monitoraci pacienta.

Martin Dušek 13.10.2019

Další video na toto téma jiného sportovního svazu: