Valná hromada Sekce dálkového a zimního plavání ČSPS

Valná hromada proběhne v neděli 22. března v Praze, náměty k projednání zasílejte na e-mailové adresy všech členů VS DZP nejpozději do 12.3.2020.
Podrobnosti v pozvánce: