Zrušení valné hromady a navazující konference ČSPS – dne 22. 3. 2020

Podvýbor sekce ZP oznamuje, že vzhledem k dnešnímu (12.3.2020) prohlášení vlády ohledně zákazu veškerých akcí přesahujících ve stejný čas 30 osob bude zrušena VH sekcí dálkového a zimního plavání. Dále, konference ČSPS se vzhledem k počtu osob, které by byly na Konferenci delegovány, jménem předsedy ČSPS pana Mgr. Petra Ryšky také ruší. Náhradní termín VH a konference ČSPS, bude oznámen s dostatečným předstihem, dle platných stanov.
Děkujeme za pochopení

Michal Pohořelý

za sekci DZP