Organizační pokyny k soutěži 12. 12. v Náchodě

Stručně:

Vzhledem k aktuální situaci se nekoná vyhlášení výsledků v prostorách radnice. Doprovodné akce k 50. výročí se odkládají o jeden rok, na prosinec 2021.

Podrobněji:

Prezentace bude v základní škole Náchod Plhov proti čerpací stanici Shell. Prezentovat bude vždy jeden zástupce z každého oddílu. OSOBA, KTERÁ PREZENTUJE SEBE A/NEBO DALŠÍ ÚČASTNÍKY POTVRZUJE, ŽE VŠICHNI PREZENTOVANÍ PLAVCI NEJEVÍ ZNÁMKY RESPIRAČNÍHO ANI JINÉHO ONEMOCNĚNÍ A NEJSOU ANI V DOMÁCÍM LÉČENÍ ANI V KARANTÉNĚ.

Šatny budou umístěny na ploše koupaliště ve stanech. 4 párty stany zapůjčil Český svaz plaveckých sportů a budou tam instalovány infrazářiče. Ve velkých stanech se najednou může převlékat 10 plavců s rouškou a rozestupem. Po každé rozplavbě budou šatny vydezinfikovány. Nikdo by neměl ve stanu pobývat déle než 10 minut.

Jeden malý stan bude sloužit jako popisové místo . Před stanem bude vyvěšena startovní listina, kde bude mít každý závodník přidělené číslo.

Odcházet  ke startu budou plavci postraním východem koupaliště a přicházet po doplavání závodu po schodech do prostoru koupaliště.

V prostoru startu před restaurací bude vyznačen prostor, kde se najednou budou zdržovat jen plavci připraveni ke startu, obsluha časomíry, rozhodčí, moderátor, lékař, řidič sanitky, zvukař a dva záchranáři na loďce.(50 osob)

Závod se koná bez diváků, v prostoru závodu se nesmí vyskytovat žádný divák.

V restauraci se najednou může nacházet 25 osob,každý plavec se nají a opustí prostor. Prosím, abyste se zbytečně nezdržovali.

Ruší se páteční a sobotní program a  zábava v restauraci.

Prosím plavce o dodržení hygienických pravidel. Pro nikoho to jistě není jednoduché, ale jsem rád, že se po dvou měsícich můžem sejít a že je to právě v Náchodě.

zimní vodě zdar a  Metujským tygrům  zvlášt !!!
Kocián Petr předseda oddílu dálkového a zimního plavání v Náchodě

slovo na závěr:

Všichni znáte aktuálně platné hygienické zásady – pravidlo 3R, omezení sociálních kontaktů atd. Prosím, dodržujte je, nekomplikujte pořadatelům práci. Mj. bude možné každému účastníku změřit tělesnou teplotu a při hodnotě nad 37,5°C jej vyřazdit z akce. Blízké kontakty a pobyt ve stanu by neměly překročit dobu 10 minut. Zvolte svoji trať tak, aby jste do 10 minut byli schopni bez problémů opustit vyhřívaný prostor pro převlékání.

Jiří Kuřina, delegát soutěže za ČSPS