Covid pokyn k Memoriálu T.K.Divíška 3.10. na Punkvě

Pokyny pro vedoucí výprav,
kteří budou provádět prezenci za oddíl (klub):

1/ Každý vedoucí výpravy klubu přiveze vytištěnou a doplněnou jmennou
přihlášku svého oddílu a vytištěná potvrzeními od plavců. Půjde na stránku
přihlášek na soutěž,
klikne na “Zobrazit přihlášky klubů”,
najde svoji zkratku, rozklikne ji a vytiskne přihlášku.

2/ Ke každému jménu na přihlášce do volného místa za jméno doplní zkratku,
zda byl:
očkován – OČK (certifikát alespoň14 dní od očkování)
testován – PCR (PCR vyšetření ne starší 7 dní)
testován – RAT (rychlý antigenní test ne starší 72 hodin)
nemocen – COV (prodělal laboratorně potvrzenou nemoc Covid19 před méně jak
180 dny od prvního pozitivního testu a je současně po skončení povinné
izolace)

4/ Ke každému takto označenému plavci si vedoucí před prezencí nachystá a
při prezenci předloží vytištěný doklad ke kontrole (není možné ověřování
elektronicky, na Punkevkách není signál). Po kontrole budou doklady vráceny.

5/ Ke každému jménu do volného místa za disciplínu doplní telefonní číslo
plavce (nebo jiný jednoznačný kontakt) pro případ kontroly z KHS. Takto
vyplněnou přihlášku odevzdá při prezenci.

6/ Pokud někdo nebude mít žádné z výše uvedených potvrzení, přinese si
vlastní soupravu pro samotestování a na místě vyhrazeném si provede za
dozoru pořadatele samotest.

7/ Vzhledem ke společnému pobytu v areálu před Punkevních jeskyněmi a
následné společné zkrácené prohlídce doporučuji všem ochranu dýchacích cest
v zájmu nás všech.

Děkuji za spolupráci a předem za hladký a včasný průběh nedělní prezence.

Zimní vodě zdar! Michal Moravec, ředitel soutěže