Schválené změny valnou hromadou

Dne 19.9.2021 se v Praze na Strahově konala Valná hromada Sekce dálkového a zimního plavání na které byla navržena a schválena změna soutěžního řádu o nesnižování výkonnostního stupně z minulé sezóny, pokud nebyla možnost si vyplavat mistrovský výkonnostní stupeň alespoň na třech soutěžích.

Odstavec 18.4. o degradaci výkonnostního stupně:

Při neobhájení výkonnostního stupně v minulé sezóně degraduje dříve získaný stupeň pro účely povolení nejdelší tratě za každou vynechanou sezónu o jeden stupeň.

Přesné znění nového odstavce 18.5.:

Předchozí ustanovení odst. 18.4. se nepoužije, pokud v minulé sezóně byla omezená možnost získat výkonnostní stupně z toho důvodu, že neproběhly alespoň 3 soutěže, na kterých bylo možné získat mistrovský výkonnostní stupeň.

Kompletní aktualizovaný soutěžní řád: Soutěžní řád ZP je také součástí STD

Usnesení z Valné hromady je uloženo v dokumentech – Usnesení Valné hromady sekce DZP 2021