Upřesnění pro účastníky Valné hromady

Vážení sportovní přátelé,

v neděli 19.9.2021 se uskuteční Valné hromady sekcí (plavání, dálkového a zimního plavání, masters) a Konference ČSPS v budově ČUS v Praze. Z důvodů aktuálního opatření nařízené Ministerstvem zdravotnictví je povinnost mít po celou dobu zakrytá ústa i nos respirátorem a vyplnit  jednoduchý formulář, který bude na místě k dispozici. Účastníci v něm vyplňují pouze jméno, příjmení a telefonní kontakt. Jedná se o údaje, jejichž evidování vyžaduje aktuální mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví.

Zde jsou ještě v doslovném znění uvedeny varianty prokázání bezinfekčnosti:

  1. osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  2. osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  3. osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že u očkování uplynulo:

i)                 od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo

ii)                od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní;

  1. osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
  2. osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

 Děkujeme za spolupráci a těšíme se na Vaši účast