K programu valné hromady 19. září 2021

Za podsekci ZP

Po domluvě celé zimní podsekce podáváme společný návrh na úpravu soutěžního řádu ZP, týkající se zachování výkonnostních stupňů, v návaznosti na uplynulou covidem ovlivněnou sezónu, která nakonec pro malý počet soutěží ani nebyla vyhlášena.

Navrhujeme univerzální pravidlo, které pamatuje na zachování výkonnostních stupňů i z jiného důvodu, než “epidemického” – třeba kdyby byla tak teplá sezona, že by nebylo kde si výkonnostní stupeň vyplavat/obnovit/potvrdit.

Znění článku 18.4. SŘ: (zůstane beze změny)

Při neobhájení výkonnostního stupně v minulé sezóně degraduje dříve získaný stupeň pro účely povolení nejdelší tratě za každou vynechanou sezónu o jeden stupeň.

Nově navrhovaný článek 18.5. by zněl:

Předchozí ustanovení odst. 18.4. se nepoužije, pokud v minulé sezóně byla omezená možnost získat výkonnostní stupně z toho důvodu, že neproběhly alespoň 3 soutěže na stojaté nebo proudící vodě do 4 °C.

Návrh Aleše Ruckého k projednání

1) Rád bych navrhnul změnu k bezpečnosti závodů DP i ZP, a to je možnost používání plaveckých bójí. Ohromně se nám osvědčilo použití plaveckých bójí na Pardubickém Plaveckém Poháru. Závodníci i my se cítíme bezpečněji, závod je přehlednější, protože i proti sluníčku je každý dobře vidět, na bójích máme napsaná čísla, takže i z dálky vidíme číslo a nemusíme ze zad odhadovat, kdo to proplaval, … Návrh změny by byl v tom, že pravidla DP i ZP by tuto pomůcku povolovaly použít, možná by dovolovala pořadatelům tuto pomůcku nařídit používat při specifických závodech. Například. pořádáme závod „Otužilci na Labi“, tam bych to viděl jako ideální použití. Stejně tak chceme příští rok na Seči při nedělním závodu na 5km udělat obeplavbu ostrova a zavzpomínat na časy, kdy se závodilo jinak. Samozřejmě by jsme plavcům, kteří ji nemají, nabídli půjčení nebo prodej. Ale protože se jedná o stokuronové záležitosti, byl bych i pro použití u žákovských kategorií. To vše bych otevřel k diskusi a rád bych znal váš názor i názor ostatních klubů.

2) Návrh na možnost použití neoprenu v DP. Nemyslím, že by jsme měli slepě kopírovat pravidla FINA, ale na druhou stranu povolení neoprenu může prodloužit sezónu DP, naučit plavce plavat v neoprenu, nastartovat business i v našem přehlíženém sportu. Je i několik dalších pro a proti, to vám psát nemusím, ale opět jsem pro otevření této diskuze na VH a změnu pravidel DP, dle doporučení FINA.