Aktuální anticovidová opatření na soutěžích

Od pondělí 22. listopadu do odvolání vláda povolila následující způsoby prokázání bezinfekčnosti:

1) Ukončené očkování, tj. 14 dnů po druhé dávce Pfizer nebo Moderna, nebo 14 dnů po očkování Johnson.

2) Prodělaná nemoc po ukončení izolace, max. 180 dní od prvního pozitivního testu.

3) Pouze v následujících případech se uznává výsledek PCR testu (dle bodu I / 14d) ne starší 7 dní: osoby do 18 let věku, lidé s alespoň jednou dávkou očkování a ti, kteří mají v lékařské dokumentaci potvrzenou kontraindikaci očkování.

V bodu 3 je podstatná změna proti stavu platnému do neděle 21. 11. 2021, neuznávají se vůbec antigenní testy a samotesty, a PCR testy mohou být uznány jen ve výše uvedených případech.

Celé znění vydaného opatření Vlády ČR ke stažení a na oficiálním webu.

Protože pořadatel je povinen v počtu nad 20 návštěvníků akce zkontrolovat  i jejich bezinfekčnost, je zapotřebí, aby vedoucí výpravy předložil pri prezenci  také seznam doprovodníků a doklady prokazující jejich bezinfekčnost, obdobně jako u plavců.

Kompletní znění pokynů pro pořádání soutěží bylo rovněž aktualizováno.