Mistrovství světa IISA 4th World Championship

Ve dnech 3. – 6. února 2022 proběhne v polském městě Hlohov (Glogów, cca 120km severně od Trutnova) čtvrté Mistrovství světa asociace IISA (International Ice Swimming Association).
https://internationaliceswimming.com/iisa-4th-world-championship, https://iisachampionships.com/

Plavat se bude v bazénu vyřezaném v ledu na řece Odře.

Na závody na kratších tratích (50, 100, 250m včetně štafet) pravděpodobně bude možné přijmout a nechat soutěžit všechny zájemce. Pro delší tratě (500m, 1km) pořadatel stanovil kvóty pro počet účastníků z jednotlivých zemí, pro ČR byly vyjednány v nadprůměrné výši 12 závodníků na trati 500m a 20 soutěžících na 1km.

Zájemci se musí registrovat (pokud se neregistrovali již dříve na ledovou míli nebo jinou soutěž IISA) na webu https://internationaliceswimming.com a přihlásit na zvolené tratě https://internationaliceswimming.com/entry-form-iisa-event?event=119

Uzávěrka přihlášek je 5. ledna 2022, je také nutné s přihláškou uhradit startovné dle instrukcí. V případě převisu přihlášek na tratích 500m a 1km si pořadatelé nechají předložit podklady o výkonnosti zájemců a nejdéle 8. ledna definitivně rozhodnou, komu bude start umožněn. Pokud nebude někomu umožněno závodit na dlouhé trati, může se rozhodnout pro některou z kratších nebo svoji účast odřeknout. Samozřejmě mu bude vráceno startovné nebo rozdíl ve výši startovného.

Co se týká případné povinnosti očkování proti koronaviru, dle sdělení pořadatele je aktuální situace v Polsku oproti Česku značně benevolentnější a očkování není v současné době vyžadováno.

Vedoucím české výpravy bude Jakub Valníček, se kterým bude možné koordinovat i ubytování a dopravu.

Ve spolupráci s Leszkem Naziemiecem, Tomášem Prokopem a Jakubem Valníčkem sepsal Jiří Kuřina.