Sobotní soutěž v Chocni 4. prosince 2021 se koná

Časový program zůstává stejný podle rozpisu.
Zahájení se zúčastní jen plavci na tratě 100 a 250 m.
Na ostatní tratě budou otužilci nastupovat dle rozpisu.

Při prezenci obdrží vedoucí výpravy každého oddílu občerstvení pro své plavce.
Teplota vody dnes 2. 12. v 17 hodin byla 3,8
° C.

Těšíme se na vaší účast a přejeme výživný otužilecký zážitek.

Jaroslav Jelínek, Spartak Choceň