Propagační plavání – Třebíč

Klub ledních medvědů Třebíč zve na nesoutěžní otužileckou akci:

klmTrebic