Návrh změn soutěžního řádu a pravidel ZP na Valnou hromadu

Na valnou hromadu dne 26. března navrhl podvýbor sekce ZP ve složení Tomáš Prokop, Tomáš Kocánek, Michal Pohořelý a Jiří Kuřina k projednání následující změny pravidel a soutěžního řádu:

1) upřesnění formulace pravidel ZP ohledně čepic, v souladu se stávající praxí

2) změna SŘ v ustanovení přihlašování na soutěže

3) doplnění možnosti plavat s hodinkami do pravidel ZP

4) rozdělení dorosteneckých kategorií na mladší a starší

Přesné znění návrhu je v přiloženém dokumentu.

Od zástupců oddílů a klubů nebyl doručen žádný návrh.