Splněné limity MČR ve volném způsobu

STK provedla kontrolu dle stanovených limitů pro MČR v zimním plavání v sezóně 2023/2024. V přiloženém souboru jsou plavci splňující limity pro účast na MČR ve volném způsobu, které se bude konat 10.2.2024 v Brně na řece Svratce. Jelikož se předpokládá teplota vody do 8 °C, tak jsou ze seznamu odebráni plavci, kteří nemají daný výkonnostní stupeň ve smyslu Soutěžního řádu zimního plavání 18.3.1.

Ostatní kategorie, které nejsou součásti přílohy, tedy – kategorie dorostenci, dorostenky, muži 70-79 a 80+ (masters D a E) a ženy 60–69 let, 70-79 a 80+ (masters C, D a E) – jsou kvalifikovány BEZ LIMITU.

Přestože podle pořadatele i navzdory předpovědi počasí má být teplota vody v den soutěže do 4 °C, může teoreticky nastat varianta teploty vody v rozmezí 4,1-8,0 °C, kdy pro některé kategorie připadá možnost plavat delší trať. Pro takový případ jsou v přiloženém souboru barevně odlišeni plavci, kteří pro delší trať nemají vyplavaný příslušný výkonnostní stupeň.

A pouze v takovém případě by ženy masters C, které jinak nemusí splňovat „žádný“ kvalifikační předpoklad, potřebovaly pro svou trať 500m logicky disponovat alespoň III. výkonnostním stupněm.

Uzávěrka přihlášek pro mistrovské tratě je v pondělí 5.2.2024.

V této souvislosti ještě upozorňujeme na nové ustanovení 9.2. SŘZP, podle kterého “Pokud oddíl/klub hlásí přihlášku na MČR po termínu, pak tak učiní textovou formou, maximálně však 48 hodin před zahájením závodů. Za každého takto přihlašovaného závodníka udělí STK pokutu 500 Kč přihlašujícímu oddílu/klubu. Takto přihlašovaní závodníci musí splňovat kvalifikační kritéria pro dané MČR.”

Všem sportovcům přejeme hodně štěstí.

Michal Pohořelý, Tomáš Prokop