Sportovně technické dokumenty 2020 / 2021

V neděli 13. září proběhla v Praze na Strahově valná hromada sekce dálkového a zimního plavání. Zimní částí výboru sekce bylo připraveno a navrženo několik změn soutěžního řádu.

Bez výhrad byla přijata navržená úprava specifikace přestupků a výše peněžitých plnění, a upřesnění podmínek pro účast neregistrovaných plavců (nový bod 15 SŘ). Následující body byly přečíslovány, takže např. často citovaný bod 17 má nyní číslo 18.

Dále byl za podsekci zimního plavání předložen návrh rozdělit věkovou kategorii dospělých, která zahrnovala 22 ročníků, na dvě části. K tomuto bodu byly navrženy na místě další dvě úpravy. První bylo přidání kategorie Masters E nad 80 let  (bylo schváleno). Další na místě navrženou změnou bylo sblížit definici kategorie dorostenců s dálkovým plaváním a prodloužit ji na rozpětí 5 let (15 až 19). Zastoupení oddílů zabývajících se zimním plaváním  bylo menší a v hlasování byly přehlasovány (pro 10, proti nebo zdrželo se 8 hlasujících). Stávající platné rozdělení do věkových kategorií schválené valnou hromadou pro nadcházející sezónu je:

Drobnou úpravu doznal bod 2.2.1 týkající se uvádění věkových kategorií dle FINA v celkovém hodnocení sezóny.

Kompletní STD ve formátu PDF je Vám k dispozici. Obsahuje mj. rozpisy všech plánovaných soutěží, platné znění pravidel i soutěžního řádu.