Opatření k pořádání soutěží / prevence šíření nákazy

MOŽNÁ OPATŘENÍ, KTERÁ ZA AKTUÁLNÍHO STAVU KE DNI 12. ZÁŘÍ 2020 ZVAŽUJE PODSEKCE ZP VÝBORU SEKCE DZP S OHLEDEM NA PANDEMII KORONAVIRU, ABY BYLA ZACHOVÁNA MOŽNOST DLOUHODOBÉHO KONÁNÍ SOUTĚŽÍ ČP V ZP

ZDŮVODNĚNÍ: V případě, že bude v budoucnu některý z účastníků soutěže ČP v ZP shledán zpětně jako pozitivní na koronavirus, tak bude kompetentními státními orgány zkoumáno, jak konkrétní akce proběhla a jaká opatření na ní byla dodržována. Proto pokud chceme, aby po takovém prověřování byla zachována možnost konání dalších soutěží, tak můžeme preventivně přijmout taková opatření/pravidla, jejichž dodržování pravděpodobnost dlouhodobého pokračování ČP v ZP zachovají.

  • účastníci akcí (včetně doprovodu) musí zvážit svůj zdravotní stav; v případě, že se necítí dobře nebo trpí nějakým infekčním onemocněním, se akce nezúčastní, zejména v případě, kdy nelze vyloučit kýchání, smrkání apod.

  • bezdotykové teploměry – výbor sekce zajistí 4 ks, pořadatelé si je budou předávat soutěž ze soutěže

  • pořadatel změří hned při příjezdu každému účastníkovi akce teplotu bezdotykovým teploměrem; v případě naměření 37,5 st. C (a více) takový účastník okamžitě opustí místo soutěže nebo po dohodě setrvá v dostatečném odstupu od ostatních účastníků a po 10-15 minutách provede pořadatel kontrolní měření, jehož výsledek bude definitivní pro rozhodnutí o případném okamžitém odjezdu takového účastníka; při podezření vzniklém v průběhu akce je možné se souhlasem delegáta přeměřit již měřeného účastníka i později v průběhu akce, se stejnými předpoklady a důsledky viz předchozí věta

  • před každou soutěží se zváží a určí rozsah používání roušek – je možné, že i kdyby nebyla povinnost nosit je stanovena veřejnoprávně, tak lze uvažovat o preventivním zavedení např. při poučení plavců / nástupech, vyhlašování

  • taktéž exponovaným pořadatelům může být určeno nosit roušky povinně – u prezence, rozdávání čipů apod.

  • zkrátit nástupy a vyhlášení na minimum

  • požádat o bezkontaktní uvítání/loučení všechny účastníky akcí

  • omezit veškerá setkání na soutěžích na max 12 minut – zajistí pořadatel u převlékání prostřednictvím pověřených osob

  • v průběhu celé akce účastníci dodržují distanční vzdálenost od sebe cca 2 m, kdykoliv je to možné

  • při použití WC musí účastníci akce dodržovat zvýšenou osobní hygienu – je nutné důkladné omytí rukou mýdlem s dezinfekčním účinkem, nebo jejich dezinfekce dezinfekčním prostředkem (např. gelem), který bude pro všechny účastníky na místě k dispozici (zajistí v dostatečném množství pořadatel akce); k osoušení rukou je nutno používat jednorázové ručníky nebo bezdotykové vzduchové osoušeče rukou

  • apel na plavce resp. vedoucí oddílů – plavat přiměřené tratě, pokud to není nutné, tak se nerozehřívat ve společných prostorách

  • více stanů pro převlékání – a i v nich si hlídat větší rozestupy, pokud možno více než 2 metry

  • v brzké době bude pravděpodobně možné zapůjčení od sekce DZP dvou velkokapacitních stanů a dvou menších „pořadatelských“ stanů

  • doporučené stravování – pořadatelé zajistí „balíček“ (např. řízek v chlebu, ovoce, müsli tyčinku), resp. něco, co si každý může sníst někde sám

  • čaj – dostatek jednorázových kelímků (s velkou rezervou); účastníci kelímek po vypití okamžitě vyhodí

  • školy apod. – pořadatelé počítat s tím, že jim letos nemusí být poskytnuty…

dokument PDF ke stažení a pro tisk