Organizační pokyny k MČR

Letos k žádnému účelu nevyužíváme vestibul PS Podolí. Vchod na venkovní bazén pro účastníky závodů bude umožněn od 9:00. Všichni plavci (nebo vedoucí družstev pro své plavce) si u vrat tzv. „třetího dvora“ vyzvednou vstupenky (zdarma oproti jmenovité kontrole dle předběžné startovní listiny) a následně projdou kolem skokanského 33 m bazénu až k 50 m bazénu (viz níže přiložená mapka), prosíme nevstupovat na zatravněné plochy. Vstupenku si každý ponechá u sebe. Areál je možno opustit a následně se vrátit opět přes ochranku u třetího dvora po ukázání vstupenky.

Podrobnější informace  v přiloženém souboru.

Tomáš Prokop