Předběžný časový rozpis startů na MČR a ČP ZP v Podolí

Časový program je předběžný, definitivní rozdělení do rozplaveb a na dráhy proběhne po prezenci. Program bude upřesněn dle skutečného stavu přihlášek v den konání soutěže.