Výběrové řízení na pořadatele Mistrovství České republiky v zimním plavání v sezóně 2024/2025

Výbor sekce DZP vyhlašuje výběrové řízení na pořadatele Mistrovství České republiky v zimním plavání ve volném způsobu a Mistrovství České republiky v zimním plavání v prsařském způsobu v sezóně 2024/2025.

Do přihlášky je nutno uvést:

1. Jmenovitě osobu odpovědnou za celé závody, VR + předpokládaný nástin jeho týmu.
2. Popis zázemí (vzdálenosti od závodiště, kapacita šaten, vybavenost), popis startoviště (vytyčení
tratě, technické zázemí), bezpečnostní zajištění.
3. Požadovaná výše finanční dotace od VS DZP.
4. Termín pro MČR ve volném způsobu v měsících prosinec, leden nebo únor (včetně konstatování
garance konání MČR při zamrznutí); Termín pro MČR v prsařském způsobu v měsících listopad,
prosinec, leden nebo únor (včetně konstatování garance konání MČR na otevřeném 50 m bazénu).

V záhlaví přihlášky uveďte, o které MČR se jedná. V přihlášce MUSÍ být popsány všechny čtyři body
požadavků. Při nesplnění nebude přihláška přijata do výběrového řízení

Zadávací lhůta je od 1. 5. do 31. 5. 2024.
Vaše písemné nabídky zasílejte na e-mailovou adresu podvýboru ZP sekce DZP: szp@czechswimming.cz

R. Nováková